Vluchtplan

Waarom een vluchtplan
Eigenlijk wil je er niet aan denken. Maar stel je eens voor dat je ’s nachts ligt te slapen en er breekt brand uit. In het donker en door de aanwezigheid van rook is jouw eigen huis al gauw een doolhof.

Wanneer je door de rookmelder wordt gewaarschuwd, en je ontdekt dat er echt brand is, dan lijkt alles anders. Het valt dan niet mee om dan een weg te vinden uit je vertrouwde huis. Om er voor te zorgen dat jij en je huisgenoten zich zo snel mogelijk in veiligheid kunnen brengen, is het belangrijk om nu al een vluchtplan te maken.

Wat is een vluchtplan
Een vluchtplan is een verzameling van afspraken die je samen met jouw huisgenoten maakt in geval er brand uitbreekt. Door dit plan kun je snel met iedereen veilig uit je brandende huis vluchten.

Maak afspraken

  • Maak een taakverdeling. Wie zorgt voor de baby, minder valide of huisdieren.
  • Zorg voor een vaste plek van de huissleutels (in de deur of er vlak naast).
  • Zorg dat vluchtroutes altijd vrij zijn (geen fietsen, vuilniszakken of speelgoed in de route).
  • Wanneer de normale vluchtroute is geblokkeerd, is er een tweede vluchtroute (bijvoorbeeld via het balkon/vluchtladder)?
  • Als er geen tweede vluchtroute is, ga dan naar de kamer welke aan de straatzijde is gelegen. De hulpverleners kunnen je dan zien en je van buiten af redden.
  • Spreek af op welke plaats je buiten verzamelt. Dan weet je precies of iedereen zich in veiligheid heeft kunnen brengen.

Oefen het vluchtplan

  • Oefen het vluchtplan regelmatig. Dan weet iedereen goed wat te doen bij brand en welke vluchtroutes er zijn.
  • Door te oefenen weet je bovendien of alle vluchtroutes goed begaanbaar en bereikbaar zijn.